23 May 2011

d-cites #23.05.11

"La performance és una fuga cap endavant, capaç d'engendrar subjectivitats mutants"
Félix Guattari

"La performance es una fuga hacia delante, capaz de engendrar subjetividades mutantes"
Félix Guattari

"Performance art is a leak forward, capable of generating mutant subjectivities"
Félix Guattari

No comments:

Post a Comment